Nieuw parkeerbeleid

23/12/2021

Om tussen het gebouw van de regenbOog vzw en het vernieuwde buurtcentrum een mooi en verkeersvrij binnenplein te maken dient ook ons parkeerbeleid aangepast te worden. Een verkeersvrij binnenplein schept meer speelmogelijkheden voor onze kinderen en leuke ontmoetingskansen voor onze jongeren en volwassen. We gaan dit plein verder op een aantrekkelijke manier inrichten en aankleden. We vragen iedereen om rekening te houden met volgende afspraken omtrent parkeren: - het binnenplein blijft verkeersvrij: enkel de schoolbus, voertuigen met parkeerkaart en fietsers mogen door de groene poort rijden - als je je zoon of dochter komt brengen of ophalen vragen we jullie te parkeren in de Kiss & Ride zone. Indien een druk moment is er ook voldoende parkeergelegenheid in de Lucien Londotstraat voor de campus. - de parkeervakken voor vergunninghouders en familia zijn voor de perosneelsleden van de voorzieningen die zich op onze campus bevinden We vragen jullie medewerking om samen met ons deze regelens te resepcteren. Zo maken we onze campus een veilige omgeving voor iedereen.
Lees meer

Speelplein kan doorgaan zoals gepland!

23/12/2021

Het was gisteren bang wachten op de beslissingen van het overlegcomité maar toen kwam het verlossende bericht dat onze speelpleinwerking voor deze kerstvakantie kan doorgaan zoals gepland! Onze begeleiding werkte al een mooi programma uit boordevol weer eens fantastische activiteiten voor jullie kinderen. Jullie ontvangen vandaag de laatste informatie over onze speelpleinweek, we verheugen ons al op volgende week. Tot dan!!!
Lees meer

De Boomhut Genk in een nieuw kleedje

17/12/2021

Dankzij subsidies van Stad Genk hebben we De Boomhut Genk in een nieuw kleedje kunnen steken. Nieuwe meubels, een prachtige muurschildering en ook fijne inkleding voor onze sensotheek. De gezellige speel- en rusthuisjes, het nieuwe boekenrek, een hoge en kleine tafel met bijhorende stoelen, de handige kasten om het speelgoed om te bergen, ... . Alles werd zeer enthousiast onthaald door de kinderen. We zijn zeer blij met de financiële hulp die we gekregen hebben om onze Boomhut om te toveren tot een ruimte waar begeleiding op maat van elk kind centraal staat.
Lees meer

Kayla: van stagiair naar teamlid

17/11/2021

Vorig jaar leerden we Kayla al kennen als stagiaire. Nu verwelkomen we haar al teamlid. Kayla zal mee instaan voor zowel de kinder-, jongeren- als volwassenwerking.
Lees meer

Jaarverslag 2020

08/10/2021

Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje. De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Omervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnenparticiperen aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk metgespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenningals vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met eenbeperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met eenhandicap. We kunnen terugblikken op een bijzonder 2020 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.
Lees meer

Welkom Karolien

27/09/2021

Karolien is geen onbekende voor de regenbOog vzw. Vroeger deed ze al vrijwilligerswerk bij de speelpleinwerking. Ze zal nu mee zorgen dragen voor de begeleiding tijdens de kinderopvang in Beringen en Genk, ze zal mee de activiteiten begeleiden bij onze jongeren- en volwassenwerking en ze zal ook de speelpleinwerking mee ondersteunen. Ze komt dus zo'n beetje overal in actie! Welkom Karolien!
Lees meer

Speelplein 2021: tijd vliegt als je plezier hebt

13/08/2021

De speelpleinwerking van 2021 zit er weer op. Tijd vliegt als je plezier hebt! We willen alle kinderen, ouders, jobstudenten en vrijwilligers bedanken om er samen met ons zo'n mooie zomer van te maken. Nog een fijne zomervakantie gewenst aan jullie allemaal! Wij genieten nog even na van al de mooie momenten tijdens de voorbije weken. Lieve boomhutgroetjes aan jullie allemaal!
Lees meer

Dag van de animator met hoog bezoek

06/08/2021

Minister Wouter Beke kwam vorige week op bezoek in de regenbOog voor de ‘Dag van de Animator’. We hebben hem laten proeven van onze werking en de minister mocht even in onze schoenen staan. BEDANKT aan al onze animatoren om elke dag het beste van zichzelf te geven. Jullie zijn onze ‘pot goud’ aan het einde van de regenbOog
Lees meer

NIEUW Paardrijden

21/05/2021

Sinds begin mei kan je ook paardrijden bij de regenbOog vzw!! Deze activiteit vindt plaats in de manege van de Meander in Dilsen-Stokkem. Onder professionele begeleiding kan je komen paardrijden, volledig aangepast aan je eigen tempo. Zowel kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich hiervoor inschrijven. Voor meer informatie kan hier terecht.
Lees meer

Overlijden Hubert

23/04/2021

We melden u met droefheid het overlijden van Hubert Roosen. Voor ons en onze deelnemers was Bèr niet alleen een vrijwilliger met een enorme inzet, hij was ook een steun en toeverlaat. We zullen hem missen en wensen Silvia en zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Lees meer

Week van de vrijwilliger 2021

01/03/2021

Onze vrijwilligers vormen de bouwstenen van onze organisatie. Zij zetten de puntjes op de i en maken mee het verschil voor al onze kinderen, jongeren en volwassenen maar zeker ook voor onze begeleiders. Ook in deze moeilijke en onzekere periode konden we rekeningen op jullie enthousiasme, flexibiliteit, bereikbaarheid en zoveel meer. Een grote dankjewel aan al onze vrijwilligers, voor wat je gisteren deed, vandaag doet, en morgen weer zal doen!
Lees meer

Bedankt voor de warme samenwerking!

13/01/2021

De afgelopen 10 jaar was Fien onze wijkmanager. We kijken terug op een vruchtbare en vooral aangename samenwerking. Fien neemt vanaf 2021 een andere taak op binnen het stadsbestuur. Dat de regenbOog vzw helemaal is opgenomen in de wijk Zwartberg is voor een groot stuk haar verdienste. Een dikke merci daarvoor! We wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging.
Lees meer

30 jaar geleden …

06/01/2021

De tijd vliegt! Exact 30 jaar geleden begon Carine voor de regenbOog vzw te werken. Ze stond mee aan de wieg van onze mooie organisatie en is nog steeds een belangrijke steunpilaar van de werking en toeverlaat voor onze deelnemers. Deze foto lijkt recent maar dateert uit de beginjaren van de regenbOog vzw.
Lees meer

TOPSTART van het NIEUWE WERKJAAR

08/10/2020

Het nieuwe werkjaar heeft een mooie start gemaakt. Enthousiaste deelnemers en even enthousiaste begeleiding hebben samen al weer vele mooie momenten mogen beleven! Ook onze NIEUWE JONGERENWERKING kent een turbostart met natuurbeleving op Labiomista en bewegings- en culturele activiteiten op de regenbOog vzw. Leerlingen van BuSO De Richter, KIDS en De Wissel hebben de smaak goed te pakken voor een schooljaar vol uitdagende en inspirerende activiteiten en workshops!
Lees meer

BUSO De Wissel levert mooi werk!

11/09/2020

De jongens van BUSO De Wissel hebben samen met hun leerkracht Lieve onze tuin een mooie snoeibeurt gegeven. Onze tuin is jaren geleden aangelegd door leerlingen van dezelfde school. Nu de planten volgroeid zijn maken de huidige leerlingen er een prachtig geheel van. Een dikke pluim voor zowel de planters van vroeger en als de snoeiers van vandaag.
Lees meer

Uw gift voor 60% fiscaal aftrekbaar

04/09/2020

Vanwege de COVID-19-crisis nam de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel om de vrijgevigheid ten voordele van het maatschappelijk belang aan te moedigen. De belastingsvermindering voor giften van minstens €40 wordt in 2020 opgetrokken van 45% naar 60%! Een gift kan via overschrijving op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon met vermelding van projectnummer 4120 Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 391210 Brussel www.giften-legaten.be BE80 7765 9023 3377
Lees meer

Vlaamse Jeugdraad 30 maart 2020

06/04/2020

De Impact van corona op kinderen en jongeren: mentale en fysieke ruimte onder druk De regenbOog vzw heeft het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad voor u samengevat. Voor het volledige standpunt klik hier. De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jongeren in kwetsbare contexten disproportioneel hard. Dit is een nieuwe situatie voor iedereen, incluis voor de hulpverleners. De maatregelen om corona in te dijken, mogen dan wel dringend en nodig zijn, maar ze eisen ook een tol. Eén die veel kinderen en jongeren, vaak in een kwetsbare positie, niet kunnen betalen. De afgelopen dagen kreeg de Vlaamse Jeugdraad bijzonder veel klanken binnen, van organisaties en jongeren zelf. In alles is de rode draad: de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties staat onder druk. Met schrijnende en dramatische situaties tot gevolg. Het jeugdwerk verenigt zich, zoekt massaal naar creatieve oplossingen en onderzoekt volop welke mogelijkheden geboden kunnen worden. Onze jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers staan sterk en doen hun uiterste best. Ze zijn bereikbaar én beschikbaar voor kinderen en jongeren. Er is nood aan betere informatie over hoe scholen en bij uitbreiding kinderdagverblijven de juiste maatregelen kunnen nemen waarbij ze oog hebben voor veiligheid, maar ook kunnen voldoen aan de noden van kinderen waarbij rekening wordt gehouden met hun psychisch welbevinden. Het wordt een verwarrende periode voor veel kinderen, jongeren, ouders, maar ook leraren, jeugdwerkers en andere professionelen en vrijwilligers. Er is heel veel engagement in onze samenleving, beloon dit in de mate van het mogelijke met duidelijkheid. De coronapandemie daagt onze samenleving stevig uit. Het is zoeken naar nieuwe evenwichten, naar manieren om het acute belang van onze volksgezondheid te verzoenen met de dagelijkse hulpvragen en noden in onze samenleving, in het bijzonder van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten. Eenvoudig is dat zeker niet. We zijn onze regeringen ook dankbaar dat ze de coronapandemie ernstig nemen en op basis daarvan doorgedreven maatregelen nemen. Maar op basis van de vele getuigenissen van jongeren en jeugdwerkers die we (Vlaamse Jeugdraad) de afgelopen dagen en weken konden verzamelen (en waarvan we in dit standpunt slechts enkelen hebben kunnen belichten), pleiten we als Vlaamse Jeugdraad voor het her en der herbekijken van de gemaakte keuzes en maatregelen. Want de mentale en fysieke druk op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties valt onmogelijk te overschatten, en elke dag zonder aangepaste hulp is er één te veel. We weten dat de Vlaamse regering zich het lot van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona sterk aantrekt. Met de hierboven geformuleerde aanbevelingen reiken we hen graag de hand, om samen met hen, het jeugdwerk en andere sectoren een antwoord te kunnen bieden op de vele vragen, kopzorgen en noden van de kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving.
Lees meer

SPEELPLEINWERKING 2020 was top !!

De memorabele speelpleinwerking van 2020 werd mooi afgesloten! Onze coördinatoren, jobstudenten en vrijwilligers hebben een prachtige prestatie neergezet om van deze uitzonderlijke zomer een heerlijke speelpleinzomer te maken voor iedereen. Samen met de inspanningen van de ouders en het enthousiasme van de kinderen en jongeren werd dit een zomer om nooit te vergeten! Een grote dankjewel aan jullie allemaal!!!
Lees meer