ESF - project

Op 1 april 2018 is de regenbOog gestart met een nieuw ESF-project: ‘Samen vernieuwen in zorg en loopbaanbeleid’.

De regenbOog wil tijdens dit project een professioneel personeelsbeleid uitwerken met het oog op duurzame en creatieve loopbanen waarbij we de juiste medewerkers op de juiste plaats zetten en hen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Als we een goed en professioneel personeelsbeleid uitwerken, kan dit uitmonden in extra gemotiveerde, gezonde en gelukkige medewerkers. Een goed personeels- en welzijnsbeleid gaat verder dan af en toe hapjes en drank of fruitmanden geven aan de medewerkers, personeelsfeesten, personeelsuitstap organiseren, teambuildingsactiviteiten, een drink om een goed resultaat te vieren,… 

Het gaat over oprecht gelukkige medewerkers. Collega’s die met passie het beste van zichzelf geven, die geïnspireerd en creatief zijn. Die niet gebukt gaan onder werkstress, maar weten hoe ze dit kunnen kanaliseren en counteren.
En over leidinggevende die inspirerende coaches zijn, i.p.v. controlerende bazen. Het gaat over samen grenzen verleggen.

We proberen voor de 5 G’s te gaan:

  • Gelukkige
  • Gezonde
  • Gemotiveerde
  • Getalenteerde
  • Geïnformeerde collega’s.

Want al het talent dat de regenbOog in huis heeft, moeten we laten groeien en proberen nog meer inspirerende mensen te verwelkomen. Als we dit willen verwezenlijken, moet je als werkgever bewust aandacht hebben voor de medewerkers, niet alleen voor hun prestaties maar ook voor hun mentale en fysieke gezondheid. Hun geluksgevoel op het werk. En dat kan enkel en alleen als de werkgever de fundamenten voor een gezonde work-life balans aanreikt.

Het doel van dit ESF-project is een omgeving te creëren waar werken fijn en gemakkelijk is, door o.a. flexibel om te springen met werktijden, door mensen los te durven laten, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Zodat ze elke dag ‘met goesting’ richting hun job rijden (of beter nog fietsen) en ’s avonds weer met een fijn gevoel huiswaarts keren. Zodat iedereen een tevreden gevoel heeft over zijn werkdag en met zijn/haar bijdrage die dag een verschil heeft gemaakt.

De regenbOog vzw ontvangt voor dit project € 76.376,92 van Europa.