Uw gift voor 60% fiscaal aftrekbaar

04/09/2020

Vanwege de COVID-19-crisis nam de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel om de vrijgevigheid ten voordele van het maatschappelijk belang aan te moedigen.

De belastingsvermindering voor giften van minstens €40 wordt in 2020 opgetrokken van 45% naar 60%!

Een gift kan via overschrijving op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon met vermelding van projectnummer 4120

Caritas Hulpbetoon

Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel

www.giften-legaten.be

BE80 7765 9023 3377