Vrijwilligers


De werking van de regenbOog vzw steunt voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Voel jij je geroepen om een glimlach op de gezichten van onze deelnemers te toveren?

Enkele vrijwilligers in beeld:

  • Céline werd in de zomer van 2010 actief als animator op ons speelplein. Ondertussen groeide ze door naar hoofdanimator. In 2014 werd ze aangenomen als jobstudent om de speelpleinen in Beringen en Sint-Truiden te ondersteunen. Daarna werd ze vast aangenomen voor het begeleiden van het speelplein in Genk.
  • Romain is chauffeur. Elke donderdag brengt hij een aantal deelnemers van de dagactiviteiten naar huis. Net als Romain rijden er nog mensen vrijwillig voor onze deelnemers.
  • Davy startte in 2009 als pab van Ruben. Davy ondersteunde Ruben tijdens de dagactiviteiten. Ondertussen woont Ruben zelfstandig, maar Davy komt nog steeds helpen. Hij is een echte helpende hand!
  • Els en Christa zijn lesgevers bij het rolstoeldansen. Sinds 1993 begeleiden ze elke dinsdagavond afwisseld duo en combi-rolstoeldansen.
  • Joke startte als speelpleinanimator. Nu zet ze zich in als instuifvrijwilliger.

Ben je geïnteresseerd om je in zetten voor de regenbOog? Bel naar 089 35 85 65, mail naar vrijetijd@deregenboog.be of kom even langs...