Wat doen we?

De regenbOog vzw begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking naar hun ideale vrijetijdsbesteding. De vrije keuze van de persoon met een beperking is ons uitgangspunt.

We organiseren ook zelf vrijetijdsactiviteiten en opvang voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap overdag, 's avonds en tijdens de schoolvakanties.

Voor organisaties die hun werking toegankelijk willen maken voor personen met een beperking geven wij vormingen en ondersteuning.

Onze organisatie is gelegen in Lucien Londotstraat 3b te Genk maar de werking van de regenbOog vzw spreidt zich uit over heel Limburg.

Wat willen we bereiken?

Onze medewerkers en vrijwilligers bouwen mee aan de kwaliteit van bestaan voor personen met een handicap. Samen streven we naar een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan. Hierbij baseren we ons op artikel 30 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Ons netwerk...

De werking van de regenbOog vzw is naar buiten gericht. We werken aan een inclusieve samenleving door met zoveel mogelijk partners samen te werken. Op buurtniveau in Zwartberg zijn dat : Jeugdwelzijnswerk Gigos, kinderopvang Pardotje, buurtwerking de Bol, chiro Don Bosco Zwartberg en de Sint-Albertusschool.

De andere partners in de wijk Genk-Noord zijn: buurtopbouwwerk Stebo, Solidair Zwartberg, BuSo De Wissel, Wooncentrum Drie Linden, behandelingscentrum voor ASS De Appelboom,  het straathoekwerk en het stedelijk wijkmanagement. Dit resulteert in een aantal gemeenschappelijke activiteiten zoals de jaarlijkse "Summer Kick-Off", de Dag van het Park, de Halloweentocht, de jaarlijkse kerstmarkt en samenwerking rond de uitbouw van de alternatieve munt “de Zetjes”.

Daarbuiten zijn we actief in de stedelijke jeugdraad, de Genkse adviesraad voor personen met een handicap, stedelijke adviesraad sport, Genkse adviesraad kinderopvang en de speelpleincommissie.

In andere Limburgse gemeenten ondersteunen we eveneens werkingen in een nauwe samenwerking met lokale actoren, in het bijzonder dienst Welzijn in Beringen voor de naschoolse kinderopvang 'de Boomhut - Beringen' in samenwerking met de Brug & Opaal. Deze naschoolse opvang is het verlengstuk van speelpleinwerking De Snoezeltjes en is geschikt voor kinderen tussen 3 en 21 jaar met specifieke zorgbehoeften.

Daarnaast ondersteunen we rolstoeldansgroep 'Dancing on wheels' en speelpleinwerkingen 't Wolfke (Sint-Truiden) en Hebbeding (Hasselt). De bijzondere partners van de regenbOog vzw zijn Centrum Inclusieve Kinderopvang door KDV Familia, Groep Intro vzw, Centrum voor Algemeen Welzijn en Assjette vzw.

Op vlak van beleidsbeïnvloeding vervult de regenbOog vzw een voortrekkersrol in de Limburgse raad voor Jeugdbeleid, de Limburgse Gehandicaptenadviesraad, het Limburgs Steunpunt Kinderopvang, de werkgroep vrijetijd en provinciaal overleg 'SOM' en kenniscentrum voor participatie Demos.