GDPR

Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR in voege. GDPR is de Engelse afkorting van General Data Protection Regulation. In het Nederlands wordt ook de afkorting AVG gebruikt: Algemene Verordering Gegevensbescherming.

De regenbOog wil met deze nieuwe privacywetgeving in orde zijn. Voor onze organisatie houdt dit in dat wij enkel over die persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers beschikken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taak.

Wij willen daarom nogmaals bevestigen dat onze data beveiligd zijn en dat wij ons tegenover onze deelnemers en vrijwilligers verplichten noch hun persoonlijke gegevens te verkopen of er handel mee te drijven, noch onder eender welke vom hun persoonlijke rechten te beïnvloeden. Wij zullen ook geen adreslijsten verhuren of in eigen naam publiciteit aan derden zenden.

Deelnemers of vrijwilligers die omwille van een of andere reden hun contact met de regenbOog willen stopzetten, worden op hun aanvraag onmiddellijk uit ons databestand verwijderd.