Vlaamse Jeugdraad 30 maart 2020

06/04/2020

De Impact van corona op kinderen en jongeren: mentale en fysieke ruimte onder druk

De regenbOog vzw heeft het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad voor u samengevat. Voor het volledige standpunt klik hier.

De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jongeren in kwetsbare contexten disproportioneel hard.  Dit is een nieuwe situatie voor iedereen, incluis voor de hulpverleners.

De maatregelen om corona in te dijken, mogen dan wel dringend en nodig zijn, maar ze eisen ook een tol. Eén die veel kinderen en jongeren, vaak in een kwetsbare positie, niet kunnen betalen.

De afgelopen dagen kreeg de Vlaamse Jeugdraad bijzonder veel klanken binnen, van organisaties en jongeren zelf. In alles is de rode draad: de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties staat onder druk. Met schrijnende en dramatische situaties tot gevolg.

Het jeugdwerk verenigt zich, zoekt massaal naar creatieve oplossingen en onderzoekt volop welke mogelijkheden geboden kunnen worden.

Onze jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers staan sterk en doen hun uiterste best. Ze zijn bereikbaar én beschikbaar voor kinderen en jongeren.

Er is nood aan betere informatie over hoe scholen en bij uitbreiding kinderdagverblijven de juiste maatregelen kunnen nemen waarbij ze oog hebben voor veiligheid, maar ook kunnen voldoen aan de noden van kinderen waarbij rekening wordt gehouden met hun psychisch welbevinden.

Het wordt een verwarrende periode voor veel kinderen, jongeren, ouders, maar ook leraren, jeugdwerkers en andere professionelen en vrijwilligers. Er is heel veel engagement in onze samenleving, beloon dit in de mate van het mogelijke met duidelijkheid.

De coronapandemie daagt onze samenleving stevig uit. Het is zoeken naar nieuwe evenwichten, naar manieren om het acute belang van onze volksgezondheid te verzoenen met de dagelijkse hulpvragen en noden in onze samenleving, in het bijzonder van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten. Eenvoudig is dat zeker niet. We zijn onze regeringen ook dankbaar dat ze de coronapandemie ernstig nemen en op basis daarvan doorgedreven maatregelen nemen.

Maar op basis van de vele getuigenissen van jongeren en jeugdwerkers die we (Vlaamse Jeugdraad) de afgelopen dagen en weken konden verzamelen (en waarvan we in dit standpunt slechts enkelen hebben kunnen belichten), pleiten we als Vlaamse Jeugdraad voor het her en der herbekijken van de gemaakte keuzes en maatregelen. Want de mentale en fysieke druk op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties valt onmogelijk te overschatten, en elke dag zonder aangepaste hulp is er één te veel.

We weten dat de Vlaamse regering zich het lot van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona sterk aantrekt. Met de hierboven geformuleerde aanbevelingen reiken we hen graag de hand, om samen met hen, het jeugdwerk en andere sectoren een antwoord te kunnen bieden op de vele vragen, kopzorgen en noden van de kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving.