Stad Beringen verlengt samenwerking met de Boomhut

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en onze organisatie goedgekeurd.
Met deze overeenkomst wordt de werking van ‘de Boomhut Beringen’ in het reguliere aanbod verankerd. Daarmee garandeert het bestuur naschoolse kinderopvang én een vakantieaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

De Boomhut: een uniek project ‘opvang op maat’


Schepen Hilal Yalcin: “Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig. Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, door een reguliere óf een gespecialiseerde voorziening. ”Om ook aan deze kinderen gepaste opvang te bieden, werkt stad Beringen samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring: de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal.”

In ‘de Boomhut’ kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf 3 jaar terecht voor naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddag.

“Dit is een unieke samenwerking,” stelt schepen Hilal Yalçin; “Stad Beringen zorgt voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning. De regenbOog vzw stelt een coördinator aan die samen met ouders en de school op zoek gaat naar de gepaste opvang voor ieder kind. Overleg en samenwerking met leerkrachten en directie van De Brug & De Opaal  is een must. Zo komen deze kinderen terecht in een opvangvoorziening die aangepast is aan hun noden. Op deze manier werken we inclusief waar mogelijk, op maat waar nodig.”

Vakantieaanbod

Maar de werking van ‘de Boomhut’ gaat verder.  Ook tijdens de vakanties kan de aangepaste zorg verder doorlopen. In de zomer is er nu reeds een speelpleinwerking gedurende vijf weken en in de toekomst zal er ook een aanbod zijn in de paas- en kerstvakantie.

Hierdoor krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren en krijgen gezinnen ondersteuning om de vakantieperiode te overbruggen.
Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt stad Beringen ook in de toekomst verder aan haar regierol in de kinderopvang, zodat àlle kinderen in Beringen een fijne vrije tijd kunnen beleven.

De opvang is gehuisvest in een vroegere locatie van het IBO De Bengeltjes in Beringen-Mijn. (Regina Mundi)

Laan op Vurten 57
3580 Beringen

bron: beringen.be