HEROPSTART VANAF 18 mei

18/05/2020

Eindelijk mogen we jullie weer verwelkomen in de regenbOog!

Als we ons samen houden aan de vooropgestelde richtlijnen kunnen we weer samen kleur geven aan jullie vrije tijd!

Hieronder vinden jullie de basisvoorwaarden tot deelname aan de activiteiten.  Lees zeker ook even het draaiboek waarin duidelijk omschreven staat hoe de activiteiten  gaan verlopen en verdere voorwaarden tot deelname.  Via de verschillende linken vind je het draaiboek voor de ateliers van de VOLWASSENEN, voor de KINDEROPVANG en voor de werking op LABIOMISTA.

Enkele basisvoorwaarden om mee op te starten met de volwassenwerking:

- je behoort niet tot een risicogroep

- je bent niet ziek of hebt geen symptomen

- je woont niet in een leefgroep

- je neemt niet deel aan activiteiten in een andere dagcentrum of organisatie

- je gaat niet meer naar school

DRAAIBOEK ATELIERS VOLWASSENEN

DRAAIBOEK LABIOMISTA

Doordat stilaan ook meerdere kinderen terug naar de school gaan voor les of opvang komen ook weer meer kinderen terug naar de regenbOog vzw.  Wat zien we jullie graag weer komen met zijn allen! 

Ook is het voor de kinderopvang zeer belangrijk dat je zoon of dochter geen ziektesymptomen vertoont.

Hieronder vinden jullie het uitgebreide draaiboek voor de opvang bij de kinderen.

DRAAIBOEK KINDEROPVANG