CORONA UPDATE 26 maart 2021

26/03/2021

De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn deze week enkele malen aangepast moeten worden.  Hieronder vinden jullie de maatregelen voor de week voor de paasvakantie en de maatregelen voor de speelpleinweken tijdens de paasvakantie.

WEEK VOOR DE PAASVAKANTIE:

- De uren van de NASCHOOLSE OPVANG  blijven zoals ze nu zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 15.00-18.00 en woensdag van 12.00-18.00.

- Wij voorzien geen vervoer van en naar de opvang

- De VOLWASSENWERKING op dinsdag en donderdag kan doorgaan zoals gepland

- Natuurbeleving op LABIOMISTA kan doorgaan zoals gepland, behalve voor de leerlingen die normaal gezien met de school naar de werking komen op dinsdag en donderdag.

PAASVAKANTIE:

- De groepen van de SPEELPLEIN WERKINGEN voor de -12 jarigen blijven beperkt tot 10 personen per groep (exclusief de begeleiding), en de activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.  

- Voor de +12 jarigen zijn de groepen beperkt tot max 9 personen in totaal, inclusief begeleiding (essentieel jeugdwerk).   De activiteiten vinden ook bij hen zoveel mogelijk buiten plaats.

- Jullie werden gecontacteerd door de coordinatoren van jullie speelplein voor info over de data dat jouw kind naar de speelpleinwerking kan komen.  

- Natuurbeleving op LABIOMISTA loopt door zoals gepland, jullie konden hiervoor inschrijven.  

We zetten met ons hele team en samen met jullie alles op alles om de komende weken vlot en veilig te laten verlopen.  Bij verdere vragen kan u contact opnemen met de regenbOog vzw of met de coordinatoren van de opvang en speelpleinwerking.  

Samen met zijn allen maken we er het beste van voor onze kinderen, jongeren en volwassenen, voor de ouders en voor de begeleiding.   Samen komen we ook hier weer doorheen, en kijken we uit naar post-coronatijden!