Afscheid van een parel

Een parel wordt pas kostbaar, wanneer men deze koesterend in ’t hart bewaart.

Lieve Vera, jij was zo'n een parel…

 

Met droefheid melden we u het overlijden van Vera Grondelaers, een graag geziene gast tijdens onze instuif en andere activiteiten. Op 23 juni is Vera overleden in het ziekenhuis.

 

Zij werd op wens van de familie begraven in intieme kring.