Belangrijk: nieuwe aanmeldingen

20/04/2022

Nieuwe aanmeldingen (kinderen die nooit eerder naar een werking van de regenboog vzw kwamen) dienen voor 29 april contact te nemen voor hun intake. Vanaf 30 april is er een stop van nieuwe aanmeldingen van kinderen (voor speelplein en opvang) tot oktober 2022.

Lees meer

INFO speelplein zomer 2022

20/04/2022

De paasvakantie ligt nog maar net achter ons en we zijn al aan het plannen voor de zomer. 2 mei ontvangt iedereen een mailtje omtrent de inschrijvingen voor onze speelpleinwerkingen voor zomer 2022. Jullie kunnen inschrijven van 2 mei t.e.m. 8 mei. Alle informatie vinden jullie in de mail terug.

Lees meer

Coronamaatregelen vanaf 19 april

19/04/2022

Mondmaskers zijn niet meer verplicht tijdens de activiteiten. Begeleiders en deelnemers (+12 jaar) dragen wel een mondmasker tijdens het vervoer en bij verzorgingsmomenten. Na 7 dagen isolatie bij een besmetting zijn begeleiders en deelnemers (+12 jaar) extra waakzaam en dragen ze nog een FFP2 mondmasker gedurende 3 dagen. Er wordt ook nog een mondmasker gedragen na een hoog risico contact binnen het eigen gezin (zie hieronder). Chirurgische mondmaskers en FFP2 maskers zijn ter beschikking op het werk. Hoog-risicocontacten Bij maatregelen bij een hoog-risico-contact valt het onderscheid tussen gevaccineerd, gedeeltelijk gevaccineerd en niet-gevaccineerd weg. De regels zijn dus wat eenvoudiger: Bij een hoog-risicocontact buiten het eigen gezin:7 dagen sociale contacten beperken en contact met risicopersonen vermijden. Bij symptomen na een hoog-risicocontact, 7 dagen een FFP2-mondmasker dragen in de werking. . Hoog-risicocontact binnen het eigen gezin:7 dagen mondmasker dragen als je buitenshuis bent, dus ook op de regenbOog vzw. 7 dagen sociale contacten beperken en contact met risicopersonen vermijden. . Quarantaine na hoog-riciso-contact is dus niet meer nodig.. Symptomen Bij symptomen, ben je extra waakzaam en doe je best zo snel mogelijk een test.

Lees meer

Nieuwe tarieven deelnamekosten en aanpassing leeftijdsgrens de boomhut

08/04/2022

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. We maken sindsdien een onderscheid tussen deelnamekosten en zorggebonden loonkosten. De deelnamekosten hebben rechtstreeks met de activiteit te maken. Het gaat over de aankoop van spelmateriaal, verwarmingskosten, verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen enzovoort.. Met de zorggebonden loonkosten worden de lonen van de begeleiders betaald. Voor kinderen die geen PAB-budget hebben, komt het VAPH hiervoor tussen via RTH. PAB-budgethouders betalen de zorggebonden loonkosten met hun budget.. Vanaf 1 mei 2022 passen we de prijzen van de deelnamekosten aan: Kinderen Een hele dag (2 dagdelen) speelpleinwerking de Boomhut: € 10. Een halve dag speelpleinwerking of speelatelier op woensdagnamiddag: € 5. Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: € 3. Jongeren Dagactiviteit € 10. Dagactiviteit i.s.m. BUSO € 5. Toekan € 5. Volwassenen Natuurbeleving LABIOMISTA € 10. Natuurbeleving LABIOMISTA i.s.m BUSO € 5. Avond- & weekendactiviteiten € 5. Instuif, rolstoeldansen, dans & theater €5 . Dagactiviteiten per dagdeel € 5Koken, crea, zwemmen, boccia, wandelen, cultuur, muziek … . . We bieden een sociaal tarief aan onder bepaalde voorwaarden. Bij speelpleinwerking de boomhut verhogen we de leeftijdsgrens van 3 naar 5 jaar Kinderen die al zijn aangemeld mogen nog steeds deelnemen aan de speelpleinwerking. We doen geen nieuwe intakegesprekken voor kinderen jongeren dan 5 jaar. Dit geldt enkel voor de speelpleinwerking en niet voor de naschoolse opvang en het speelatelier.

Lees meer

Mixed Menu Kiosk

07/04/2022

Mixed Menu Kiosk is een nieuw hands-on activeringsproject voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Het is een innovatief activeringsatelier rond opleiding, tewerkstelling en sociale integratie. Het project heeft de Koning Boudewijnlaan in Nieuwe Kempen, Zwartberg als uitvalsbasis. Mixed Menu Kiosk komt tot stand in een unieke samenwerking tussen Groep INTRO vzw, de regenbOog vzw, Assjette vzw, Stad Genk, OpUnDi Genk en LABIOMISTA/Studio Koen Vanmechelen en wordt ondersteund door N-Power en Stad Genk.

Lees meer

Nieuw parkeerbeleid

23/12/2021

Om tussen het gebouw van de regenbOog vzw en het vernieuwde buurtcentrum een mooi en verkeersvrij binnenplein te maken dient ook ons parkeerbeleid aangepast te worden. Een verkeersvrij binnenplein schept meer speelmogelijkheden voor onze kinderen en leuke ontmoetingskansen voor onze jongeren en volwassen. We gaan dit plein verder op een aantrekkelijke manier inrichten en aankleden. We vragen iedereen om rekening te houden met volgende afspraken omtrent parkeren: - het binnenplein blijft verkeersvrij: enkel de schoolbus, voertuigen met parkeerkaart en fietsers mogen door de groene poort rijden - als je je zoon of dochter komt brengen of ophalen vragen we jullie te parkeren in de Kiss & Ride zone. Indien een druk moment is er ook voldoende parkeergelegenheid in de Lucien Londotstraat voor de campus. - de parkeervakken voor vergunninghouders en familia zijn voor de perosneelsleden van de voorzieningen die zich op onze campus bevinden We vragen jullie medewerking om samen met ons deze regelens te resepcteren. Zo maken we onze campus een veilige omgeving voor iedereen.

Lees meer

De Boomhut Genk in een nieuw kleedje

17/12/2021

Dankzij subsidies van Stad Genk hebben we De Boomhut Genk in een nieuw kleedje kunnen steken. Nieuwe meubels, een prachtige muurschildering en ook fijne inkleding voor onze sensotheek. De gezellige speel- en rusthuisjes, het nieuwe boekenrek, een hoge en kleine tafel met bijhorende stoelen, de handige kasten om het speelgoed om te bergen, ... . Alles werd zeer enthousiast onthaald door de kinderen. We zijn zeer blij met de financiële hulp die we gekregen hebben om onze Boomhut om te toveren tot een ruimte waar begeleiding op maat van elk kind centraal staat.

Lees meer

Jaarverslag 2020

08/10/2021

Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje. De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Omervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnenparticiperen aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk metgespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenningals vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met eenbeperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met eenhandicap. We kunnen terugblikken op een bijzonder 2020 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.

Lees meer

Speelplein 2021: tijd vliegt als je plezier hebt

13/08/2021

De speelpleinwerking van 2021 zit er weer op. Tijd vliegt als je plezier hebt! We willen alle kinderen, ouders, jobstudenten en vrijwilligers bedanken om er samen met ons zo'n mooie zomer van te maken. Nog een fijne zomervakantie gewenst aan jullie allemaal! Wij genieten nog even na van al de mooie momenten tijdens de voorbije weken. Lieve boomhutgroetjes aan jullie allemaal!

Lees meer

Dag van de animator met hoog bezoek

06/08/2021

Minister Wouter Beke kwam vorige week op bezoek in de regenbOog voor de ‘Dag van de Animator’. We hebben hem laten proeven van onze werking en de minister mocht even in onze schoenen staan. BEDANKT aan al onze animatoren om elke dag het beste van zichzelf te geven. Jullie zijn onze ‘pot goud’ aan het einde van de regenbOog

Lees meer

NIEUW Paardrijden

21/05/2021

Sinds begin mei kan je ook paardrijden bij de regenbOog vzw!! Deze activiteit vindt plaats in de manege van de Meander in Dilsen-Stokkem. Onder professionele begeleiding kan je komen paardrijden, volledig aangepast aan je eigen tempo. Zowel kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich hiervoor inschrijven. Voor meer informatie kan hier terecht.

Lees meer

30 jaar geleden …

06/01/2021

De tijd vliegt! Exact 30 jaar geleden begon Carine voor de regenbOog vzw te werken. Ze stond mee aan de wieg van onze mooie organisatie en is nog steeds een belangrijke steunpilaar van de werking en toeverlaat voor onze deelnemers. Deze foto lijkt recent maar dateert uit de beginjaren van de regenbOog vzw.

Lees meer

TOPSTART van het NIEUWE WERKJAAR

08/10/2020

Het nieuwe werkjaar heeft een mooie start gemaakt. Enthousiaste deelnemers en even enthousiaste begeleiding hebben samen al weer vele mooie momenten mogen beleven! Ook onze NIEUWE JONGERENWERKING kent een turbostart met natuurbeleving op Labiomista en bewegings- en culturele activiteiten op de regenbOog vzw. Leerlingen van BuSO De Richter, KIDS en De Wissel hebben de smaak goed te pakken voor een schooljaar vol uitdagende en inspirerende activiteiten en workshops!

Lees meer

Uw gift voor 60% fiscaal aftrekbaar

04/09/2020

Vanwege de COVID-19-crisis nam de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel om de vrijgevigheid ten voordele van het maatschappelijk belang aan te moedigen. De belastingsvermindering voor giften van minstens €40 wordt in 2020 opgetrokken van 45% naar 60%! Een gift kan via overschrijving op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon met vermelding van projectnummer 4120 Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 391210 Brussel www.giften-legaten.be BE80 7765 9023 3377

Lees meer