Tijdelijke opdracht Sofie afgerond

16/08/2021

Sofie heeft deze zomer onze nieuwe speelpleinwerking in Lommel op een fantastische manier opgestart en gecoördineerd. Bedankt voor de mooie zomermaanden en we wensen je het allerbeste toe in je volgende job!
Lees meer

Speelplein 2021: tijd vliegt als je plezier hebt

13/08/2021

De speelpleinwerking van 2021 zit er weer op. Tijd vliegt als je plezier hebt! We willen alle kinderen, ouders, jobstudenten en vrijwilligers bedanken om er samen met ons zo'n mooie zomer van te maken. Nog een fijne zomervakantie gewenst aan jullie allemaal! Wij genieten nog even na van al de mooie momenten tijdens de voorbije weken. Lieve boomhutgroetjes aan jullie allemaal!
Lees meer

Dag van de animator met hoog bezoek

06/08/2021

Minister Wouter Beke kwam vorige week op bezoek in de regenbOog voor de ‘Dag van de Animator’. We hebben hem laten proeven van onze werking en de minister mocht even in onze schoenen staan. BEDANKT aan al onze animatoren om elke dag het beste van zichzelf te geven. Jullie zijn onze ‘pot goud’ aan het einde van de regenbOog
Lees meer

NIEUW Paardrijden

21/05/2021

Sinds begin mei kan je ook paardrijden bij de regenbOog vzw!! Deze activiteit vindt plaats in de manege van de Meander in Dilsen-Stokkem. Onder professionele begeleiding kan je komen paardrijden, volledig aangepast aan je eigen tempo. Zowel kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich hiervoor inschrijven. Voor meer informatie kan hier terecht.
Lees meer

Sofie start met speelplein Lommel

05/05/2021

Zomer 2021 betekent ook de start voor onze speelpleinwerking in Lommel. Sofie zal de coördinatie van deze nieuwe speelpleinwerking op zich nemen en zorgen voor een superleuke zomervakantie voor de kinderen en jongeren. Vanuit haar ervaring als leerkracht binnen BuSO zal zij zorgen voor fantastische activiteiten deze zomervakantie!
Lees meer

Vacature jobstudenten boomhut Lommel

28/04/2021

Zin om je steentje bij te dragen op onze nieuwe speelpleinwerking in Lommel en een fantastische zomer te beleven?! Samen met een team jobstudenten en vrijwilligers, onder begeleiding van de speelpleincoödinator, sta je in voor de activiteiten voor en begeleiding van kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met specifieke zorgbehoeften. Klik hier voor de vacature. Twijfel niet en neem tijdig contact op met anneleen@deregenboog.be. De sollicitaties kunnen ingezonden worden tot en met 9 mei.
Lees meer

Overlijden Hubert

23/04/2021

We melden u met droefheid het overlijden van Hubert Roosen. Voor ons en onze deelnemers was Bèr niet alleen een vrijwilliger met een enorme inzet, hij was ook een steun en toeverlaat. We zullen hem missen en wensen Silvia en zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Lees meer

CORONA UPDATE 26 maart 2021

26/03/2021

De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn deze week enkele malen aangepast moeten worden. Hieronder vinden jullie de maatregelen voor de week voor de paasvakantie en de maatregelen voor de speelpleinweken tijdens de paasvakantie. WEEK VOOR DE PAASVAKANTIE: - De uren van de NASCHOOLSE OPVANG blijven zoals ze nu zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 15.00-18.00 en woensdag van 12.00-18.00. - Wij voorzien geen vervoer van en naar de opvang - De VOLWASSENWERKING op dinsdag en donderdag kan doorgaan zoals gepland - Natuurbeleving op LABIOMISTA kan doorgaan zoals gepland, behalve voor de leerlingen die normaal gezien met de school naar de werking komen op dinsdag en donderdag. PAASVAKANTIE: - De groepen van de SPEELPLEIN WERKINGEN voor de -12 jarigen blijven beperkt tot 10 personen per groep (exclusief de begeleiding), en de activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. - Voor de +12 jarigen zijn de groepen beperkt tot max 9 personen in totaal, inclusief begeleiding (essentieel jeugdwerk). De activiteiten vinden ook bij hen zoveel mogelijk buiten plaats. - Jullie werden gecontacteerd door de coordinatoren van jullie speelplein voor info over de data dat jouw kind naar de speelpleinwerking kan komen. - Natuurbeleving op LABIOMISTA loopt door zoals gepland, jullie konden hiervoor inschrijven. We zetten met ons hele team en samen met jullie alles op alles om de komende weken vlot en veilig te laten verlopen. Bij verdere vragen kan u contact opnemen met de regenbOog vzw of met de coordinatoren van de opvang en speelpleinwerking. Samen met zijn allen maken we er het beste van voor onze kinderen, jongeren en volwassenen, voor de ouders en voor de begeleiding. Samen komen we ook hier weer doorheen, en kijken we uit naar post-coronatijden!
Lees meer

Vacatures jobstudenten speelpleinwerking

05/03/2021

Op zoek naar een zinvolle, uitdagende vakantiejob in een enthousiast team? Dan kom jij misschien wel in aanmerking als jobstudent voor onze speelpleinwerking in juli en augustus! Wij zoeken gemotiveerde jongeren voor onze speelpleinwerkingen in Bilzen, Beringen, Hasselt en Genk. Klik op de gewenste locatie en je kan de volledige vacature nalezen. Je kan je tot en met 11 april kandidaat stellen. Alle contactgegevens vind je terug in de vacatures. Grijp je kans en maak er samen met ons en onze kinderen en jongeren een topzomer van!
Lees meer

Week van de vrijwilliger 2021

01/03/2021

Onze vrijwilligers vormen de bouwstenen van onze organisatie. Zij zetten de puntjes op de i en maken mee het verschil voor al onze kinderen, jongeren en volwassenen maar zeker ook voor onze begeleiders. Ook in deze moeilijke en onzekere periode konden we rekeningen op jullie enthousiasme, flexibiliteit, bereikbaarheid en zoveel meer. Een grote dankjewel aan al onze vrijwilligers, voor wat je gisteren deed, vandaag doet, en morgen weer zal doen!
Lees meer

Bedankt voor de warme samenwerking!

13/01/2021

De afgelopen 10 jaar was Fien onze wijkmanager. We kijken terug op een vruchtbare en vooral aangename samenwerking. Fien neemt vanaf 2021 een andere taak op binnen het stadsbestuur. Dat de regenbOog vzw helemaal is opgenomen in de wijk Zwartberg is voor een groot stuk haar verdienste. Een dikke merci daarvoor! We wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging.
Lees meer

we gaan de benen weer losgooien

08/01/2021

Onze dansgroep kan vanaf zondag 10 januari de benen weer komen losgooien! Onze vaste dansers hebben de nodige info ontvangen! Nieuwe geinteresseerden nemen best op voorhand even contact op met de regenbOog voor verdere info. Oefen je danspassen maar al een beetje en dan gaan we er weer enthousiast invliegen zondag!
Lees meer

Zoë sluit haar project succesvol af!

08/01/2021

Het afgelopen half jaar was Zoë de trekker van het project “generatie veerkracht”. Ze zocht jongeren op die tijdens de coronaperiode dreigden geïsoleerd te raken. Ze ging samen met hen op zoek naar een alternatieve vrijetijdsinvulling. Dit deed ze op een schitterend manier. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.
Lees meer

30 jaar geleden …

06/01/2021

De tijd vliegt! Exact 30 jaar geleden begon Carine voor de regenbOog vzw te werken. Ze stond mee aan de wieg van onze mooie organisatie en is nog steeds een belangrijke steunpilaar van de werking en toeverlaat voor onze deelnemers. Deze foto lijkt recent maar dateert uit de beginjaren van de regenbOog vzw.
Lees meer

Sinterklaas!

04/12/2020

Sinterklaas kwam via live stream op virtueel bezoek tijdens het speelatelier woensdagnamiddag!! De kinderen konden de Sint dan wel niet aanraken maar zo dichtbij aan het scherm leek de Sint net echt aanwezig. Gelukkig waren er ook dit jaar geen stoute kinderen en werden zij allemaal beloond met een snoepzakje dat Sinterklaas speciaal had opgestuurd.
Lees meer

Internationale Dag van Personen met een Handicap

03/12/2020

Over deze Internationale Dag van Personen met een Handicap hangt een donkere schaduw. Veel personen met een beperking hebben het moeilijk met de maatregelen die het gevolg zijn van de huidige pandemie. Het risico bestaat dat een aantal van hen hun grip op het sociale leven verliezen, met nadien bijkomende psychische problemen tot gevolg. De regenbOog vzw zet alles op alles om een passend programma uit te werken, aangepast aan de huidige situatie. We voorzien ook in een aanbod voor zij die momenteel niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij onze activiteiten. We hopen dat we deze donkere coronaperiode snel achter ons kunnen laten en dat we er dan weer ten volle kunnen zijn voor al onze deelnemers. Hopelijk zal de volgende Internationale Dag van Personen met een Handicap opnieuw een feestdag zijn.
Lees meer

Internationale dag voor mensen met een beperking

03/12/2020

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities).Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' werd uitgeroepen. Reden te meer om deze dag nog eens in de kijker te zetten!
Lees meer

Jaarverslag 2019

02/11/2020

Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje. De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Omervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnenparticiperen aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk metgespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenningals vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met eenbeperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met eenhandicap. We kunnen terugblikken op een mooi 2019 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.
Lees meer

TOPSTART van het NIEUWE WERKJAAR

08/10/2020

Het nieuwe werkjaar heeft een mooie start gemaakt. Enthousiaste deelnemers en even enthousiaste begeleiding hebben samen al weer vele mooie momenten mogen beleven! Ook onze NIEUWE JONGERENWERKING kent een turbostart met natuurbeleving op Labiomista en bewegings- en culturele activiteiten op de regenbOog vzw. Leerlingen van BuSO De Richter, KIDS en De Wissel hebben de smaak goed te pakken voor een schooljaar vol uitdagende en inspirerende activiteiten en workshops!
Lees meer

BUSO De Wissel levert mooi werk!

11/09/2020

De jongens van BUSO De Wissel hebben samen met hun leerkracht Lieve onze tuin een mooie snoeibeurt gegeven. Onze tuin is jaren geleden aangelegd door leerlingen van dezelfde school. Nu de planten volgroeid zijn maken de huidige leerlingen er een prachtig geheel van. Een dikke pluim voor zowel de planters van vroeger en als de snoeiers van vandaag.
Lees meer

Uw gift voor 60% fiscaal aftrekbaar

04/09/2020

Vanwege de COVID-19-crisis nam de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel om de vrijgevigheid ten voordele van het maatschappelijk belang aan te moedigen. De belastingsvermindering voor giften van minstens €40 wordt in 2020 opgetrokken van 45% naar 60%! Een gift kan via overschrijving op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon met vermelding van projectnummer 4120 Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 391210 Brussel www.giften-legaten.be BE80 7765 9023 3377
Lees meer

START OPVANG EN ACTIVITEITEN

02/09/2020

Vanaf 1 september: start naschoolse opvang Vanaf 7 september: start volwassenactiviteiten: dinsdag en donderdag (jullie worden deze week telefonisch gecontacteerd om je in te schrijven) Vanaf 14 september: start jongerenactiviteiten: maandag en vrijdag We kijken ernaar uit om jullie allemaal weer terug te zien!
Lees meer

Bram gaat nieuwe uitdaging aan

14/08/2020

Bram is een man met vele talenten. Na een gevulde loopbaan van meer dan 10 jaar bij de regenbOog vzw gaat hij aan de slag bij het Veiligheidshuis van Genk. Bij de regenbOog vzw heeft Bram jarenlang zijn sterke schouders gezet onder de kinderopvang. Hij heeft ons speelplein in Hasselt op punt gesteld en werd daarna “het gezicht” van onze speel-o-keet. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter onze kookworkshops en het sportaanbod voor volwassenen. Tussendoor verzorgde hij ook onze digitale communicatie. We zullen onze allrounder erg missen. We wensen je veel succes met je nieuwe job.
Lees meer

Voorstelling nieuwe projectmedewerkster

04/07/2020

Zoë wordt ingeschakeld voor een project in het kader van 'generatie veerkracht'. Dit project compenseert de directe gevolgen van de COVID-19-maatregelen op het huidige vrijetijdsaanbod en vlecht een stevig netwerk rondom de doelgroep om een antwoord te bieden op de neiuwe noden die zijn ontstaan. Specifiek zal Zoë jongeren opzoeken die tijdens de 'lockdown' geïsoleerd zijn geweest (of nog steeds) en hen aan de hand van individuele activiteiten een nieuwe vrijetijdsinvulling bezorgen. Dit is een gesubsidieerd project van het Vlaamse Ministerie van Jeugd.
Lees meer

Welkom in ons team, Leander!!

03/07/2020

Leander zal instaan voor de coördinatie van de Boomhut, de naschoolse opvang en de vrijetijdsactiviteiten voor de (jong)volwassenen in Genk. Vanuit zijn jarenlange ervaring als leider, hoofdanimator en jeugdraadslid in Alken (bij Chiro Jokadi) zal hij snel zijn weg vinden binnen de werking van de regenbOog vzw!
Lees meer

Veel succes met je nieuwe job!

10/06/2020

Daniella is bij de regenbOog begonnen als stagiaire bij de kinderopvang in Beringen. Daarrna kon ze aan de slag als begeleidster bij de buitenschoolse opvang in Beringen. Dit tijdelijk contract eindigt vandaag. Voor haar nieuwe job trekt Daniella naar de Petteflet vzw in Beringen. We zullen haar engagement erg missen! Wij wensen haar heel veel succes!
Lees meer

Celine maakt overstap naar Vlaams Oogpunt

04/06/2020

Celine, vertrouwde kracht bij de speelpleinwerking in Genk, de Boomhut in Genk en de volwassenwerking, verlaat ons team voor een nieuwe uitdaging. Ze zal als ergotherapeute aan de slag gaan binnen het team van Vlaams Oogpunt/Licht en Liefde. Na 5 jaar vrijwilligerswerk bij de speelpleinwerking in Genk heeft Celine ook 5 jaar gewerkt als begeleidster bij de kinderen en de volwassenen. We zullen haar inzet heel erg missen!! We wensen haar veel succes met haar nieuwe job!!
Lees meer

Voorstelling van onze nieuwe collega

03/06/2020

We mogen een nieuwe collega verwelkomen binnen de regenbOog vzw!! Cynthia zal de coordinatie voor de speelpleinwerking in Sint-Truiden op zich nemen, en zal mee instaan voor de naschoolse opvang in Beringen. Ook zal zij ondersteuning bieden bij de jongeren- en volwassenwerking in Genk. Door haar 4 jaar ervaring als jobstudent binnen de speelpleinwerking van Sint-Truiden zijn we zeker dat ze haar job schitterend zal uitvoeren!
Lees meer

HEROPSTART VANAF 18 mei

18/05/2020

Eindelijk mogen we jullie weer verwelkomen in de regenbOog! Als we ons samen houden aan de vooropgestelde richtlijnen kunnen we weer samen kleur geven aan jullie vrije tijd! Hieronder vinden jullie de basisvoorwaarden tot deelname aan de activiteiten. Lees zeker ook even het draaiboek waarin duidelijk omschreven staat hoe de activiteiten gaan verlopen en verdere voorwaarden tot deelname. Via de verschillende linken vind je het draaiboek voor de ateliers van de VOLWASSENEN, voor de KINDEROPVANG en voor de werking op LABIOMISTA. Enkele basisvoorwaarden om mee op te starten met de volwassenwerking: - je behoort niet tot een risicogroep - je bent niet ziek of hebt geen symptomen - je woont niet in een leefgroep - je neemt niet deel aan activiteiten in een andere dagcentrum of organisatie - je gaat niet meer naar school DRAAIBOEK ATELIERS VOLWASSENEN DRAAIBOEK LABIOMISTA Doordat stilaan ook meerdere kinderen terug naar de school gaan voor les of opvang komen ook weer meer kinderen terug naar de regenbOog vzw. Wat zien we jullie graag weer komen met zijn allen! Ook is het voor de kinderopvang zeer belangrijk dat je zoon of dochter geen ziektesymptomen vertoont. Hieronder vinden jullie het uitgebreide draaiboek voor de opvang bij de kinderen. DRAAIBOEK KINDEROPVANG
Lees meer

Vlaamse Jeugdraad 30 maart 2020

06/04/2020

De Impact van corona op kinderen en jongeren: mentale en fysieke ruimte onder druk De regenbOog vzw heeft het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad voor u samengevat. Voor het volledige standpunt klik hier. De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jongeren in kwetsbare contexten disproportioneel hard. Dit is een nieuwe situatie voor iedereen, incluis voor de hulpverleners. De maatregelen om corona in te dijken, mogen dan wel dringend en nodig zijn, maar ze eisen ook een tol. Eén die veel kinderen en jongeren, vaak in een kwetsbare positie, niet kunnen betalen. De afgelopen dagen kreeg de Vlaamse Jeugdraad bijzonder veel klanken binnen, van organisaties en jongeren zelf. In alles is de rode draad: de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties staat onder druk. Met schrijnende en dramatische situaties tot gevolg. Het jeugdwerk verenigt zich, zoekt massaal naar creatieve oplossingen en onderzoekt volop welke mogelijkheden geboden kunnen worden. Onze jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers staan sterk en doen hun uiterste best. Ze zijn bereikbaar én beschikbaar voor kinderen en jongeren. Er is nood aan betere informatie over hoe scholen en bij uitbreiding kinderdagverblijven de juiste maatregelen kunnen nemen waarbij ze oog hebben voor veiligheid, maar ook kunnen voldoen aan de noden van kinderen waarbij rekening wordt gehouden met hun psychisch welbevinden. Het wordt een verwarrende periode voor veel kinderen, jongeren, ouders, maar ook leraren, jeugdwerkers en andere professionelen en vrijwilligers. Er is heel veel engagement in onze samenleving, beloon dit in de mate van het mogelijke met duidelijkheid. De coronapandemie daagt onze samenleving stevig uit. Het is zoeken naar nieuwe evenwichten, naar manieren om het acute belang van onze volksgezondheid te verzoenen met de dagelijkse hulpvragen en noden in onze samenleving, in het bijzonder van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten. Eenvoudig is dat zeker niet. We zijn onze regeringen ook dankbaar dat ze de coronapandemie ernstig nemen en op basis daarvan doorgedreven maatregelen nemen. Maar op basis van de vele getuigenissen van jongeren en jeugdwerkers die we (Vlaamse Jeugdraad) de afgelopen dagen en weken konden verzamelen (en waarvan we in dit standpunt slechts enkelen hebben kunnen belichten), pleiten we als Vlaamse Jeugdraad voor het her en der herbekijken van de gemaakte keuzes en maatregelen. Want de mentale en fysieke druk op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties valt onmogelijk te overschatten, en elke dag zonder aangepaste hulp is er één te veel. We weten dat de Vlaamse regering zich het lot van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona sterk aantrekt. Met de hierboven geformuleerde aanbevelingen reiken we hen graag de hand, om samen met hen, het jeugdwerk en andere sectoren een antwoord te kunnen bieden op de vele vragen, kopzorgen en noden van de kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving.
Lees meer

Voorstelling van onze nieuwe collega

01/04/2020

Temidden van deze coronatijden is er een nieuwe collega gestart in de regenbOog vzw! Tine zal instaan voor de uitbreiding van het jeugdwerk in Genk en zal de speelpleinwerking in Genk en Sint-Truiden mee gaan ondersteunen.
Lees meer

Voorstelling van onze nieuwe collega

06/03/2020

Deze week verwelkomden wij onze nieuwe collega An! An zal instaan voor het opstarten van de speelpleinwerking in Bilzen, waar vanaf zomer 2020 gedurende 5 weken een leuk aanbod en team zal klaarstaan voor de kinderen. Daarenboven zal An de intakes voor de kinderen in Bilzen, en de selecties voor de jobstudenten voor Bilzen in goede banen leiden. Ook zal An doorheen het schooljaar het team versterken bij de naschoolse opvang in Beringen.
Lees meer

speelpleinen zomer 2020

13/02/2020

VOOR WIE? Voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 21 jaar met een specifieke zorgbehoefte WAAR? Naam speelplein . Locatie . . Boomhut Beringen . Campus Regina Mundi, Laan op Vurten 57, 3582 Beringen . . Boomhut Genk . de regenbOog, Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk . . Boomhut Hasselt . De Berk, Kloosterbeekstraat 7, 3500 Hasselt . voorheen ‘Hebbeding’ . Boomhut Sint-Truiden . De Bloesem, Halmaalweg 31, 3800 Sint-Truiden . voorheen ‘’t Wolfke’ . Boomhut Bilzen . Klavertje 3, Schureveld 9, 3740 Bilzen . NIEUW . WANNEER? Klik HIER voor de kalender van 2020 AANMELDEN NIEUWE KINDEREN Telefonisch: 089 35 85 65 of via e-mail: onthaal@deregenboog.be.. Bij elke nieuwe aanmelding doen we een kennismakingsgesprek met de ouder/voogd van het kind. Dit dient te gebeuren voor 30 maart.. RESERVATIES ZOMER 2020 De reservaties starten 27 april en eindigen 8 mei. De ouders ontvangen via e-mail een link om de gewenste data door te geven. indien gewenst kan dit ook via de post.. Op het einde van de reservatieperiode maken we de bezettingspuzzel en groepssamenstelling. We bevestigen de inschrijvingen tijdens de laatste week van mei.. CRITERIA Bij het bevestigen van de inschrijvingen houden we rekening met volgende criteria: Zorgbehoefte van het kind;. Gezinssituatie;. Groepssamenstelling;. Het aantal vrijwilligers.. Prijs Halve dag spw: 4 euro + 0.044 RTH-punten. Hele dag spw: 8 euro + 0.087 RTH-punten. Mocht je iemand kennen voor onze speelpleinwerking, gelieve dan met bovenstaande rekening te houden.
Lees meer

Het nieuwe programma voor het najaar is klaar!

12/08/2019

Na een geslaagde zomerwerking schakelen we naadloos over op de programmatie voor de volwassenen voor het najaar. Onze activiteiten voor volwassenen starten op dinsdag 10 september 2019. We zetten de veranderingen even op een rijtje:. Wandelen gaat nu door op dinsdag voormiddag ipv dinsdag namiddag;. Omnisport gaat niet meer door;. Op dinsdag namiddag gaan we zwemmen (enkel voor deelnemers die al kunnen zwemmen);. Muziek voor personen met een ernstige beperking gaat nu door op dinsdag voormiddag ipv zaterdag voormiddag.. Klik hier voor meer informatie over de activiteiten en de uurregeling. Op dinsdag- en donderdagmiddag voorzien we ’s middags lekkere soep. Breng zelf je lunchpakket mee. Inschrijven:. Tussen maandag 26 augustus en maandag 2 september kan je aan Carine doorgeven aan welke activiteiten je wil deelnemen: bel naar 089 35 85 65 of mail naar carine@deregenboog.be. De plaatsen zijn beperkt, de begeleiders bespreken daarom eerst uw aanvraag in team;. Tijdens de eerste week van september krijgt u bericht aan welke activiteiten je kan deelnemen.. We streven ernaar om zoveel mogelijk personen de kans te geven om naar onze activiteiten te komen. Hierdoor kan het zijn dat we het aantal activiteiten per persoon beperken. Dit betekent dat we in een aantal gevallen niet aan alle aanvragen kunnen tegemoet komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Lees meer

Plezier is het codewoord

05/08/2019

Onze enthousiaste begeleiders slagen erin om van elke speelpleindag een unieke belevenis te maken. “Plezier is het codewoord” zoals Robine het in de TVL-bijdrage mooi verwoordt. Het is alweer bijna voorbij, die mooie zomer. Het was een zomerwerking vol avontuurlijke activiteiten, leuke uitstappen en vooral veel speelplezier.Deze week staan nog veel fun, een uitstap naar Bobbejaanland en vier slotshows op het programma. Speelplein Hebbeding bijt de spits af op woensdag vanaf 13.30 uur. De boomhut Beringen en ’ t Wolfke Sint-Truiden volgen op donderdagnamiddag vanaf 13.30 uur en de boomhut Genk is de hekkensluiter op vrijdagnamiddag vanaf 14.00. Iedereen is van harte welkom. Klik hier om het filmpje van TVL over speelplein Hebbeding te bekijken.
Lees meer

Els sluit haar opdracht af

29/07/2019

Els gaat op 31 juli uit dienst bij de regenbOog vzw. Vanuit haar expertise als HR-consulent heeft ze ons ondersteund in de uitwerking van een duurzaam personeelsbeleid. Ze hielp ons de juiste medewerker op de juiste plaats te zetten en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het ESF-project: “samen vernieuwen in zorg en loopbaanbeleid” loopt op haar einde. We danken Els voor een heel aangename en vruchtbare samenwerking.
Lees meer

Onze speelpleinwerkingen draaien weer op volle toeren!

22/07/2019

Vanaf vandaag genieten weer meer dan 100 kinderen met een beperking van heerlijke speelpleinactiviteiten in Sint-Truiden, Beringen, Hasselt en Genk. Na een weekje rust zijn alle batterijen weer opgeladen en genieten we met volle teugen (en veel water) van het heerlijke zomerweer.
Lees meer

LABIOMISTA - Een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven

04/07/2019

Eind juni verscheen er een extra editie van de 3600. Hierin werd LABIOMISTA voorgesteld aan het grote publiek. Het project van de regenbOog in samenwerking met Covida kreeg hier een mooie plaats in. De voorbije jaren heeft er iets gebroed in Genk. Kunstenaar Koen Vanmechelen streek neer in Zwartberg. Op de fundamenten van de oude mijn en de zoo onststond LABIOMISTA, één groot kunstwerk. Dit project ligt op het kruispunt van kunst, wetenschap en maatschappij. Een park met dieren, planten, sculpturen, architectuur, ... maar vooral ook een ontmoetingsplek voor alle Genkenaren. Dat zijn LABIOMISTA en Nomadland. LABIOMISTA: open vanaf 6 juli Je kan het hele artikel lezen via deze link
Lees meer

Voorstelling van onze nieuwe collega

01/07/2019

Vandaag start onze nieuwe collega Karolien Deprez. Zij zal het natuurbelevingsproject in het Cosmopolitan Culture Park op LABIOMISTA vormgeven. Kunstenaar Koen Vanmechelen laat zijn exotische dieren terugkeren naar een natuurlijke habitat in het gras- en bosland van het park. Karolien zal van het verzorgen van de dieren in het park een unieke natuurbeleving maken voor personen met een beperking. We realiseren dit project samen met COVIDA.
Lees meer

speel - O - keet op bezoek bij Het Opwermerke

25/06/2019

De speel - O - keet is stilaan geen onbekende meer in Limburg. Het project werd tot stand gebracht met het Hart voor Limburg... maar ook door een geldinzameling bij de kinderen uit kleuter - en basisschool Het Opwermerke in Werm (Hoeselt).Daar hing natuurlijk een belofte aan: "als het project klaar is, kom je het maar laten zien op ons schoolfeest". En dat deden we ook!We reden nog maar de speelplaats op en kinderen wisten al meteen dat dit de aanhangwagen was waar ze centjes voor hebben verzameld. Gevuld met fietsen, trampolines, hockey - en circusmateriaal werd het een leuke namiddag.
Lees meer

Onze muzikanten sluiten werking op gepaste wijze af

13/06/2019

Vandaag sluiten we onze dagactiviteiten af. Volgende week gaan onze deelnemers naar jaarlijkse gewoonte naar de markt in Genk. Daarna is het eventjes wachten tot onze vakantie-uitstappen.Om de laatste muziekles van dit werkjaar af te sluiten hadden onze deelnemers een liedje ingestudeerd.Hoe dat klonk, hoor je hier.
Lees meer

Down the Road: Brenda doet mee!

27/05/2019

De kogel is door de kerk: er volgt een derde seizoen Down the Road... en niemand minder dan onze instuiver en danseres Brenda doet mee aan het programma. Dinsdag vertrok ze met nog 5 andere kandidaten en natuurlijk... Dieter naar Spanje en Marokko. Wij zijn al superbenieuwd naar de eerste beelden.Veel plezier Brenda!
Lees meer

Paula blaast 50 kaarsjes uit!

25/05/2019

Afgelopen zaterdag hadden wij weer reden om te vieren. Eén van onze deelnemers, Paula, mocht dit jaar 50 kaarsjes uitblazen.Om dat te vieren had ze vrienden en familie uitgenodigd om samen met haar te klinken. Pizza, taart en een flesje bubbels konden niet mankeren...Proficiat Paula!
Lees meer

Dansgroep de regenbOog treedt op met TKT Junior

Thema Kamer Theater presenteert in samenwerking met de Vaganten, dansgroepen Move it Up & de regenbOog vzw... 'Peter Pan: een verhaal voor jong en oud.' Onze dansgroep oefent al enkele maanden voor deze show en binnenkort is het zover! Samen met het junior team van Thema Kamer Theater en dansgroep Move It Up voeren zij het verhaal van Peter Pan op. Laat je helemaal meeslepen door het sprookjesverhaal en reserveer snel je plaats op 27, 28 of 29 september. Praktisch: 27 & 28 september - 19u29 september - 14uINKOM AAN DE KASSA: 8 euroC.C. De TentakelKneuterweg 2, 3520 Zonhoven Tickets: stefannime@hotmail.com0475/29 81 880477/ 63 81 68
Lees meer

Stad Beringen verlengt samenwerking met de Boomhut

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en onze organisatie goedgekeurd.Met deze overeenkomst wordt de werking van ‘de Boomhut Beringen’ in het reguliere aanbod verankerd. Daarmee garandeert het bestuur naschoolse kinderopvang én een vakantieaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.De Boomhut: een uniek project ‘opvang op maat’ Schepen Hilal Yalcin: “Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig. Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, door een reguliere óf een gespecialiseerde voorziening. ”Om ook aan deze kinderen gepaste opvang te bieden, werkt stad Beringen samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring: de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal.” In ‘de Boomhut’ kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf 3 jaar terecht voor naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddag. “Dit is een unieke samenwerking,” stelt schepen Hilal Yalçin; “Stad Beringen zorgt voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning. De regenbOog vzw stelt een coördinator aan die samen met ouders en de school op zoek gaat naar de gepaste opvang voor ieder kind. Overleg en samenwerking met leerkrachten en directie van De Brug & De Opaal is een must. Zo komen deze kinderen terecht in een opvangvoorziening die aangepast is aan hun noden. Op deze manier werken we inclusief waar mogelijk, op maat waar nodig.” Vakantieaanbod Maar de werking van ‘de Boomhut’ gaat verder. Ook tijdens de vakanties kan de aangepaste zorg verder doorlopen. In de zomer is er nu reeds een speelpleinwerking gedurende vijf weken en in de toekomst zal er ook een aanbod zijn in de paas- en kerstvakantie.Hierdoor krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren en krijgen gezinnen ondersteuning om de vakantieperiode te overbruggen.Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt stad Beringen ook in de toekomst verder aan haar regierol in de kinderopvang, zodat àlle kinderen in Beringen een fijne vrije tijd kunnen beleven.De opvang is gehuisvest in een vroegere locatie van het IBO De Bengeltjes in Beringen-Mijn. (Regina Mundi)Laan op Vurten 573580 Beringenbron: beringen.be
Lees meer

Beleef LABIOMISTA!

Er is al veel gezegd en geschreven over LABIOMISTA, een project in samenwerking met Covida en Studio Koen Vanmechelen. Je kan er ook zelf aan de slag tussen de dieren en het prachtige natuurlandschap. Dat doe je niet alleen, samen met Karolien - onze natuurbelevingscoach en andere deelnemers kan je mee instaan voor het verzorgen van de dieren en het netjes houden van de stallen en het park. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk?Bekijk hier het filmpje van LABIOMISTA.Ben je geïnteresseerd om hier deel van uit te maken? Schrijf je in! Alle info vind je hier.
Lees meer

de Boomhut Genk wint playbackshow 2019!

Afgelopen zaterdag was het in Rondpunt 26 weer tijd voor de jaarlijkse playbackshow onder alle Genkse speelpleinwerkingen. Al jaar en dag staat deze avond bekend als een fijne show waar alle Genkse animatoren het beste van hunzelf geven. Dit is voor alle vrijwilligers dan ook de kers op de taart na een bezige zomer.Niet minder dan ons eigen team behaalde zaterdag de overwinning met het nummer 'Lion King'.Proficiat!
Lees meer

Els wint drie medailles op de Special Olympics

Special Olympics zit er op en dan is het altijd nieuwsgierig kijken of onze deelnemers met medailles terug naar huis keren.Zo stond Els deze ochtend te stralen, toen ze onze cafetaria binnen kwam. Met trots wist ze ons te vertellen dat ze drie medailles had gewonnen, waaronder de 1e plaats voor het softbalwerpen.Proficiat Els, top gedaan!
Lees meer

SPEELPLEINWERKING 2020 was top !!

De memorabele speelpleinwerking van 2020 werd mooi afgesloten! Onze coördinatoren, jobstudenten en vrijwilligers hebben een prachtige prestatie neergezet om van deze uitzonderlijke zomer een heerlijke speelpleinzomer te maken voor iedereen. Samen met de inspanningen van de ouders en het enthousiasme van de kinderen en jongeren werd dit een zomer om nooit te vergeten! Een grote dankjewel aan jullie allemaal!!!
Lees meer

Bieke gaat het onderwijs versterken

Bieke koos ervoor om op 1 september terug te keren naar het onderwijs. Ze zal daar leerlingen voorbereiden op een job in de sector ‘personen met een beperking’. De regenbOog vzw kijkt met een warm gevoel terug op een aangename samenwerking. Haar expertise op het vlak van autisme en van trajectbegeleiding heeft de regenbOog vzw naar een hoger niveau getild. Bieke blijft betrokken bij de regenbOog vzw door lid van de raad van bestuur te worden.
Lees meer

Nieuwe weg Torenlaan open voor gebruik!

Vanmiddag werd het nieuwe op - en afrittencomplex aan de Torenlaan officieel geopend. Alle buurtbewoners, zelfstandigen of omliggende organisaties werden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Met een heuse kraan langs de kerk en randanimatie voor de kinderen van de St. Albertusschool werd de nieuwe auto - en fietsbaan ter hoogte van de Torenlaan in gebruik genomen. Woensdagavond werd de weg al open gezet voor het verkeer van Krc Genk. Na vanmiddag wordt de weg opengesteld voor alle bestuurders. Er werd niet alleen aan de automobilisten gedacht, ook de fietser kan nu makkelijker tot voorbij verschillende knooppunten. Daarnaast werden ook de bushaltes gerenoveerd naar comfortabele en toegankelijke haltes. En dat juichen wij alleen maar toe! Foto's van de receptie vind je hier.
Lees meer

Werken aan nieuwe 'sensotheek'

Onze zomerwerking zit er weer even op: tijd om alles weer spik en span te maken, en van de gelegenheid gebruik te maken om ons voormalig computerlokaal om te vormen tot... sensotheek!Daarvoor werd een OmiVista Reflex aangekocht. Hiermee kan je verschillende activiteiten op de muur projecteren waarbij het beeld reageert op je bewegingen. Deze projector zal mee gebruikt worden tijdens onze muziekactiviteiten en tijdens de kinderwerking. Daarnaast wordt de ruimte ook voorzien van andere snoezel elementen en een nieuwe beamer, waardoor het lokaal ook dienst kan doen als mediaruimte.Ondertussen zijn de elektriciens alles aan het geven om deze tijdig klaar te krijgen voor gebruik! Met dank aan hun inzet en 'Hart voor Limburg'. Zonder hun konden we dit niet realiseren.
Lees meer

Maak kennis met ons nieuw project!

Tijdens de coronacrisis vormt sociale isolatie een groot risico voor het welzijn van mensen met een beperking. Om deze gevolgen van COVID-19 te compenseren is de regenbOog op 1 juli 2020 gestart met een nieuw project: ‘versterken door te vervlechten’. Het project is opgestart in het kader van ‘generatie veerkracht’ en gaat aan de slag met jongeren tussen 16 en 30 jaar die de afgelopen maanden onvoldoende kansen hebben gekregen tot vrije tijd. Dit doen we aan de hand van individuele activiteiten gekozen door de jongere zelf. Dit kan zijn een uitstapje naar Bokrijk, een wandeling in je eigen buurt of een muziek- of kunstworkshop aan huis. Er is heel veel mogelijk! Uiteindelijk kan de jongere indien hij dit zelf wilt doorstromen naar een nieuwe, langdurige jongerenwerking. Details: Waar? Regio Limburg. Voor dit project zijn we niet verbonden aan één locatie, wij komen tot bij jou! Wanneer? Augustus t.e.m. december Voor wie? Jongeren (16 t.e.m. 30 jaar) met een beperking. Contact? Zoë – zoe@deregenboog.be, tel. +32 491 72 03 13 of 089 35 85 65.
Lees meer